Ana Sayfa Etiket "Florian Henckel von Donnersmarck"

Werk ohne Autor (2018): Felaketi Resmetmek

Foucault, delilik söyleminin arkeolojisini yaptığı Deliliğin Tarihi[i] kitabında, Batı’da kontrol altına alma ve kapatma pratiğinin ilkin 13. yüzyıl başlarında cüzzam hastalarından başladığını, 17. yüzyıla doğru akılcı söylemin doğuşuyla bir üst kategori olarak “deliler”e kadar uzandığını yazmıştı. Foucault’ya göre ahlaki, ekonomik ve akli zayıflıklar delilik söyleminde birleşmiş; deliler, modern toplum tarafından disipline edici ve ıslah edici […]

Das Leben der Anderen (2006): Korku İmparatorluğunda Bir Korkusuz

“1984, Doğu Berlin. Düşünce özgürlüğü çok uzak. Doğu Almanya halkı, Stasi  tarafından sıkı denetim altında tutulmaktadır. 100.000 çalışanı ve  200.000 muhbiri Proleterya Diktatörlüğünü korumaktadır. Amaç ise, her şeyi bilmektir.’” Film bu bilgi notu ile başlıyor. Bu girişle birlikte filmde ne izleyeceğimizi de öğrenmiş oluyoruz. Film, Doğu Almanya Hükümeti’nin kendine muhalif gördüğü herkesi sindirme ve ortadan […]