Ana Sayfa Sefa Demirocak

Sefa Demirocak

Sinemaya olan ilgim, felsefe ve edebiyata olan ilgimle başladı yaklaşık 10 yıl önce. Özellikle sanat filmlerinin muhakkak pek çok filozofun fikirleriyle bütünleşerek oluştuğunu anladım. Yönetmenler kadar pek çok filozof ve yazarın da sinemaya katkı sağladığını görünce bu görsel sanatı hayatımın büyük bir kısmı haline getirdim. Her filmin kimliğimizi oluşturan bir parçası olduğunu anladığımdan beri filmleri bu gözle izliyorum.

Tanin no kao (1966): Kendisiyle Yüzleşmeyenler ve Maske Sorunsalı

Fenomenoloji, dış dünyanın ve bizim duyularımız aracılığıyla algılayabileceğimiz gerçeklikleri ifade eder felsefede. Algıladığımız sürece gerçekleştiğini varsaydığımız – kişiliklerimiz dair – her şey fenomendir. Algılayış ve anlamlandırma da yine insan zihninden geçen bir süreçtir. Fenomenolojide fiziksel dünya izafidir. Herkesin aynı şekilde anlamlandırabileceği bir dünya mevcut değildir ve her birey gerek dünyanın gerek evrenin ontolojik durumunu kendisi […]

Mandariinid (2013): Savaşın Anlamsızlığının Oluşturduğu Kara Delik

Yeryüzündeki tüm savaşların kaynağının, mülkiyet, egemenlik ve daha fazla toprak kazanmakla birlikte; eyleme dönüşen her yıkımın muhakkak anakronik değil tarihsel boyutunu da korumaya çalışan bir olgu olduğu gerçeğidir. Salt sınıfsal ayrımlar, maddi kazanım ya da mülkiyet arzusu veya egemenlik sınırlarının genişlemesi savaşların kaynağı olabilecek kadar basit değildir. Toplulukları etkilemeyi başarmış ve başarı sırının altında vahşi […]

Mephisto (1981): Postmodern ve Modern Akımlardan Kimlik Bunalımının Yarattığı Teslimiyetçilikle

Kimlik oluşumuna dair yaklaşımlar incelendiğinde, kimliğin çeşitli ögelerle ilişkiselliği oraya çıkmakta, kimliğin oluşumunda modernizm/kimlik postmodernizm ya da küreselleşme/kimlik birey toplum ilişkileri/ kimlik, iktidar/kimlik ilişkileri üzerinden kuramsal inşaa gerçekleşmektedir. Varlığı, salt bir kimlikle adlandırmak yetersiz olacağı gibi tarihsellik çerçevesinde de birden fazla kimliğin oluşacağı veya kimliklerin zamana göre değişeceği şüphe getirmez bir gerçektir. Kimlik inşası, insanın […]